CBD a lęk i stany lękowe

CBD a lęk i stany lękowe

Lęk jest powszechnym problemem psychologicznym, który może mieć znaczący wpływ na pogorszenie jakości życia. Szacuje się, że około 20% dorosłych na całym świecie odczuwa dolegliwości, których podłożem są stany lękowe. Objawy te mogą obejmować niepokój, nerwowość, nadpobudliwość, trudności z koncentracją, zaburzenia snu i ataki paniki. Lęk może być spowodowany różnymi czynnikami, w tym genetyką, środowiskiem i doświadczeniami życiowymi. Istnieje wiele różnych metod leczenia lęku, w tym leki (farmaceutyki), terapia psychologiczna i zmiany stylu życia.

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie potencjalnymi korzyściami stosowania kannabidiolu (CBD) w leczeniu lęku oraz w profilaktyce stanów lękowych. Wyniki badań są obiecujące, a doświadczenia setek tysięcy ludzi na całym świecie jeszcze bardziej. Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób CBD może wpłynąć na stany lękowe i poprawić jakość funkcjonowania osób, które zmagają się z takim problemem.

Co to jest lęk?

Lęk to naturalna reakcja organizmu na zagrożenie. Jest to uczucie niepokoju, napięcia i strachu. Lęk może być wywołany przez realne zagrożenie, takie jak niebezpieczeństwo fizyczne, lub przez wyobrażone zagrożenie, takie jak sytuacja stresowa. Często można spotkać się z przekonaniem, że strach to naturalna reakcja na zagrożenie, podczas gdy lęk to irracjonalnie wyolbrzymiona obawa, która nie ma sensownego uzasadnienia. I nawet, jeśli tak jest, że podstawy lęku są irracjonalne – problem jest prawdziwy i może bardzo mocno utrudnić funkcjonowanie osobom, które doświadczają go w swoim życiu.

Czym innym są jednak lęki, a czym innym – stany lękowe. Te drugie uznaje się za zaburzenie psychiczne, które charakteryzują się nadmiernym i nieuzasadnionym lękiem. Mogą one mieć znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby, która ich doświadcza w swoim życiu.

 

objawy stanów lękowych

Rodzaje zaburzeń lękowych

Jako najczęstsze rodzaje zaburzeń lękowych wyróżnia się:

 • Uogólnione zaburzenia lękowe (z ang. GAD, Generalized Anxiety Disorder)

To bardzo częste zaburzenie, które dotyczy nawet do 4% populacji osób dorosłych. Popularnie (choć mylnie) nazywa się je po prostu nerwicą. Objawia się przede wszystkim uczuciem napięcia i niepokoju, które towarzyszy osobie niemal przez cały czas. Oprócz tego osoby zmagające się z GAD doświadczają szeregu objawów psychosomatycznych, do których należy m.in. przyśpieszone bicie serca, uczucie dławienia się, poczucie derealizacji czy bóle mięśni. Objawy psychosomatyczne to objawy z ciała, które mają swoje źródło w psychice. Do najczęściej występujących zaburzeń psychosomatycznych można zaliczyć np. nerwicę serca czy nerwicę żołądka.

 • Zespół lęku panicznego

To zaburzenie, w którym lęk daje o sobie znać poprzez ataki paniki, czyli bardzo dokuczliwe stany ostrego napięcia połączonego z szeregiem objawów ze strony ciała – głównie dusznościami, palpitacją serca i wrażeniem, że się umiera. Napady paniki mogą pojawiać się samoistnie lub być wywoływane przez różne bodźce, np. stresujące sytuacje (takie, które u osób, które nie zmagają się z zespołem lęku panicznego, nie wywołałyby podobnego stanu).

 • Fobie

Fobia to zaburzenie, które charakteryzuje się skrajnie nasilonym i irracjonalnym lękiem wobec określonego bodźca. Popularne fobie to m.in. agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami), klaustrofobia (lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami) czy arachnofobia (lęk przed pająkami). W sytuacji zetknięcia się z konkretnym bodźcem osoba dotknięta fobią doświadcza skrajnie negatywnych emocji, a często także objawów ze strony ciała przypominających napad paniki. Szczególnie częstym rodzajem fobii jest fobia społeczna, czyli silny lęk przed przebywaniem i/lub wypowiadaniem się w większym gronie ludzi.

 • Lęk separacyjny

Jest to zaburzenie, które rozwija się głównie u wieku dziecięcym, przedszkolnym lub szkolnym, a objawia się silną i uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie niechęcią do odłączenia się od obiektu przywiązania (zwykle – rodzica). Chociaż objawy lęku separacyjnego są normalne na bardzo wczesnym etapie rozwoju dziecka, w późniejszym czasie uznaje się je za problem wymagający interwencji psychologicznej.

 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (z ang. OCD, obsessive-compulsive disorder)

To szczególna odmiana zaburzeń lękowych, w których osoba dotknięta OCD odczuwa silny lęk przed jakimś bodźcem lub sytuacją i stara się sobie z nim poradzić, a jednocześnie zminimalizować ryzyko, że stanie się to, czego tak bardzo się objawia.

Obsesje mogą być natrętnymi myślami, obrazami lub impulsami, które powtarzają się nieustannie i są trudne do kontrolowania. Mogą to być myśli o czymś nieprzyjemnym, niebezpiecznym lub niewłaściwym, które wywołują lęk lub niepokój. Kompulsje zaś to działania lub rytuały, których osoba dotknięta OCD wykonuje w celu złagodzenia lęku lub stresu związanego z obsesjami. Mogą to być na przykład sprawdzanie kilka razy, czy drzwi są zamknięte, mycie rąk wielokrotnie w ciągu dnia, układanie przedmiotów w określony sposób lub liczenie pewnych rzeczy. Osoby z OCD często odczuwają duży dyskomfort i cierpienie z powodu swoich obsesji i kompulsji, które mogą znacząco zakłócać ich codzienne funkcjonowanie i relacje społeczne. Chociaż przyczyny OCD nie są do końca zrozumiałe, to uważa się, że zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe mogą odgrywać rolę w jego rozwoju.

Pamiętaj:

Zaburzenia lękowe są trudnościami psychicznymi, które wymagają leczenia.  Jeżeli wydaje Ci się, że któreś z wyżej opisanych zaburzeń lękowych może być przyczyną Twoich problemów – daj sobie szansę i zgłoś się na konsultację do lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. 

Jak leczy się stany lękowe?

Zaburzenia lękowe mogą być skomplikowanymi stanami psychicznymi, które wymagają kompleksowego podejścia do leczenia. Oto kilka metod, które są często stosowane w terapii zaburzeń lękowych:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Jest to jedna z najskuteczniejszych form terapii stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych. CBT pomaga osobom zidentyfikować negatywne wzorce myślenia i zachowań, które przyczyniają się do uczucia lęku, oraz nauczyć się zdrowszych strategii radzenia sobie i reagowania na lękowe sytuacje.
 • Terapia poznawcza: Koncentruje się na zmianie negatywnych przekonań i interpretacji myślowych, które mogą prowadzić do uczucia lęku. Terapia poznawcza pomaga pacjentom zrozumieć, jak ich myśli wpływają na ich emocje i zachowania, i nauczyć się bardziej adaptacyjnych sposobów myślenia.
 • Farmakoterapia: W przypadku cięższych zaburzeń lękowych, psychiatrzy mogą zalecić leki, takie jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub leki przeciwlękowe (benzodiazepiny). Leki te mogą pomóc w zmniejszeniu objawów lęku, ale zazwyczaj są stosowane w połączeniu z psychoterapią dla najlepszych wyników.
 • Terapia interpersonalna: Koncentruje się na poprawie relacji interpersonalnych i radzeniu sobie z sytuacjami stresującymi w życiu codziennym, co może przyczynić się do zmniejszenia objawów lękowych.
 • Zmiany stylu życia: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, unikanie substancji drażniących, takich jak alkohol i kofeina, oraz dbanie o odpowiedni sen mogą mieć pozytywny wpływ na stan psychiczny i zmniejszyć objawy lękowe.
 • Terapia poznawcza zorientowana na akceptację i zaangażowanie (ACT): ACT skupia się na akceptowaniu myśli i emocji, zamiast próby ich eliminacji, oraz na podejmowaniu działań zgodnych z wartościami i celami życiowymi pacjenta. Ta forma terapii może być szczególnie pomocna dla osób, które walczą z obsesjami i kompulsjami oraz mają trudności z kontrolowaniem swoich myśli.
 • Techniki oddechowe i mindfulness: Ćwiczenia oddechowe, medytacja i inne techniki mindfulness mogą pomóc osobom z zaburzeniami lękowymi w opanowaniu swoich myśli i emocji, poprzez skupienie się na teraźniejszości i świadomej obecności.
 • Biofeedback i trening relaksacyjny: Te techniki pozwalają pacjentom na monitorowanie swojej reakcji fizjologicznej, takiej jak tętno czy napięcie mięśni, i nauczenie się regulowania tych reakcji poprzez trening relaksacyjny.

Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, a zaburzenia natury psychicznej są niezwykle delikatną materią – każda osoba może wymagać indywidualnego podejścia do leczenia, dlatego też ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub terapeutą, aby opracować plan leczenia odpowiadający konkretnym potrzebom i indywidualnej sytuacji danej osoby. Terapeuci często łączą różne metody i podejścia, aby zapewnić kompleksową opiekę i najlepsze rezultaty, bo trzeba wiedzieć, że nie ma jednej ani jedynej skutecznej metody terapii zaburzeń lękowych.

Czy CBD może pomóc w stanach lękowych?

Wyniki badań sugerują, że CBD może mieć korzystny wpływ na redukcję lęków i stanów lękowych. Aktywacja receptorów CB1 i CB2 układu endokannabinoidowego odgrywa tu kluczową rolę. Istnieje szereg badań potwierdzających skuteczność CBD w zaburzeniach lękowych, np. w jednym z badań stwierdzono, że już w pierwszym miesiącu stosowania prawie 80% badanych doświadczyło zmniejszenia poziomu lęku, a u blisko 50% odnotowano także wyraźną poprawę jakości snu. Zaledwie kilka procent badanych nie potwierdziło żadnego pozytywnego wpływu CBD na ich kondycję psychiczną. Jeszcze bardziej obiecujące były wyniki obserwacji w 2 i 3 miesiącu stosowania CBD, co sugeruje, że szczytowy moment skuteczności CBD w stanach lękowych osiąga się po kilku tygodniach.  

W jaki sposób CBD wpływa na lęk?

Niestety wciąż nie jest do końca jasne, w jaki konkretnie sposób CBD działa na lęk. Jednakże naukowcy uważają, że odpowiedzi na to zagadnienie należy szukać w tym, że CBD to substancja, która bezpośrednio wpływa na układ endokannabinoidowy (ECS), który odgrywa ważną rolę w regulacji wielu funkcji organizmu, w tym emocji i zachowania. ECS składa się z receptorów kannabinoidowych, które znajdują się w całym organizmie, w tym w mózgu. CBD może wiązać się z tymi receptorami i wpływać na ich aktywność. Więcej na temat tego, co to jest układ endokannabinoidowy oraz co to jest kliniczny niedobór endokannabinoidów dowiesz się z z innych wpisów na naszym blogu.

Naukowcy uważają, że CBD może wpływać na lęk poprzez kilka mechanizmów, jednak największy potencjał wynika z tego, że CBD może działać przeciwlękowo poprzez modulację receptorów kannabinoidowych typu 1 (CB1) i typu 2 (CB2).

Receptory CB1 znajdują się w mózgu, a ich aktywacja może prowadzić do zwiększonego lęku – CBD może w pewien sposób blokować receptory CB1, co może prowadzić do redukcji lęku. To nie jedyny mechanizm, ale prawdopodobnie najbardziej kluczowy.

Bezpieczeństwo stosowania CBD

Kannabidiol (CBD) jest substancją, której status klasyfikowany jest przez WHO jako ogólnie bezpieczne. W badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych poważnych skutków ubocznych stosowania CBD – także w kontekście leczenia lęku. Najczęściej występujące skutki uboczne stosowania CBD to zmęczenie i suchość w ustach. O ile samo stosowanie CBD w formie ekstraktu z konopi nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia, tak już połączenie CBD z lekami może nieść za sobą pewne ryzyko. Dlatego jeśli stosujesz jakiekolwiek leki na stałe – rozważ skorzystanie z konsultacji z terapeutą konopnym bądź lekarzem, a w pierwszej kolejności zapoznaj się z wpisem na naszym blogu o interakcjach CBD z lekami. Pamiętaj: można próbować pomagać sobie na wiele różnych sposobów, ale … bezpieczeństwo przede wszystkim!

CBD a lęk – jaki olejek wybrać?

Być może zastanawiasz się, jaki olejek CBD wybrać dla wsparcia organizmu w walce ze stanami lękowymi. Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę ze stosowaniem kannabinoidów – zdecyduj się na niskie stężenia, aby móc zbadać swoją indywidualną reakcję na te substancje. Wypróbuj produkt Rituals Na dobry nastrój, czyli połączenie CBD i CBG w ratio 1:1 – skomponowane tak, aby dawki były na tyle niskie, żeby nie miały szansy zaszkodzić, a przy tym na tyle wysokie, aby mogły dać pierwsze pozytywne efekty.

Jesteś bardziej doświadczonym użytkownikiem? Możesz śmiało zastosować wyższe dawki, np. korzystając z produktów Essential 10 oraz Advanced G4, które pozwolą na optymalną suplementację CBD i CBG. O tym, dlaczego warto włączyć CBG do codziennej suplementacji, szczególnie, gdy jesteś osobą z problemami natury neurologicznej lub emocjonalnej dowiesz się z tego artykułu: >> przewodnik po CBG <<

To może Cię zainteresować:

 • Olej z nasion konopi, czyli olej bazowy/nośnikowy
 • Ekstrakt z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) z ekstrakcji hybrydowej – w takiej ilości, która sumarycznie powoduje zawartość min. 200mg CBD i 200mg CBG w każdej buteleczce
 • Macerat z mięty pieprzowej, jako komponent aromaterapeutyczny i poprawiający smak

Konopie to niezwykle bogata roślina, która może zaspokajać potrzeby organizmu na wielu poziomach. Ekstrakty Max Hemp® to źródło kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, a także magnezu, fosforu, cynku, wapnia, witamin z grupy B, witaminy A, E oraz K. Olej z nasion konopi, który stanowi bazę preparatów, jest również bogaty w kwas oleinowy, linolowy, linolenowy i gamma-linolenowy.

Zacznij od 3 kropli pod język 3-4 x dziennie i stopniowo zwiększaj dawkę, jeżeli nie odczuwasz żadnych efektów.

Jeżeli jesteś alergikiem – zacznij od 1 kropli, aby upewnić się, że produkt nie uczula Cię. Reakcja alergiczna na ekstrakty z konopi występuje niezwykle rzadko i ma związek przede wszystkim z terpenami lub chlorofilem zawartym w roślinnym ekstrakcie.

Jeżeli stosujesz leki przeciwlękowe lub przeciwdepresyjne – zachowuj min. 1h odstępu pomiędzy dawką leku, a dawką ekstraktu. W żadnym razie nie ukrywaj przed swoim terapeutą stosowania olejku – otwarcie mów o tym, że go stosujesz wspomagająco.

Jak stosować Rituals Na dobry nastrój, aby odnieść maksimum korzyści?

Gdyby chcieć odpowiedzieć jednym słowem, odpowiedź brzmiałaby: systematycznie! Ekstrakty z konopi są produktami naturalnymi i jako takie, swoją skuteczność opierają na długotrwałym stosowaniu. CBD i inne fitokannabinoidy są stosunkowo szybko metabolizowane przez organizm (ok.6-8h), dlatego należy je stosować w odstępach do 6h – aby przez całą dobę poziom wysycenia organizmu był podobny. W nocy metabolizm naturalnie spowalnia, dlatego nie ma potrzeby, aby przerywać sen, by podać dawkę, która wypada ze stosowania co 6h. 

Ważne jest również to, aby stosować produkt podjęzykowo i trzymać zadaną dawkę pod językiem przez ok. 1 min., aby mógł się w pełni wchłonąć. Ta metoda podaży sprawia, że stosowanie olejku jest maksymalnie efektywne. Możesz oczywiście podać olejek jako dodatek do napoju lub posiłku, ale zastosowany w takiej formie szybciej trafi do przewodu pokarmowego i zostanie zmetabolizowany ze sporą stratą.

Istnieje wiele skutecznych sposobów na to, jak przerwać atak paniki czy lęku. Porozmawiaj o tym ze swoim terapeutą i wybierz taką metodę, która okaże się w Twoim przypadku najbardziej efektywna. Wśród licznych metod znaleźć można m.in. techniki relaksacyjne i oddechowe. Popularną metodą przerwania ataku paniki jest technika S.T.O.P., która polega na:

 • STOP – zatrzymaniu się i świadomym zauważeniu, co obecnie dzieje się w mojej głowie i w ciele;
 • TECHNIKA ODDECHOWA – weź głęboki oddech lub kilka, wciągając powietrze nosem, a wypuszczając ustami. Powtarzaj tę czynność tak długo, jak potrzebujesz;
 • OBSERWUJ – zauważ, co obecnie dzieje się z Twoim ciałem, przyjrzyj się też swoim myślom. Czy zauważasz zmianę pomiędzy krokiem 1 a 3?
 • POWRÓT – kontynuuj cokolwiek robiłeś przed wystąpieniem ataku lęku/paniki, dokonując świadomego wyboru, aby uwzględnić to, czego się właśnie nauczyłeś.

Wielu naszych klientów wraca do nas z informacją, że zauważyli, że niektóre produkty Max Hemp® są dla nich bardzo pomocne w celu redukcji ataku lęku. Co wybierają? Najczęściej są to Pastylki do ssania z CBD (o ile nie są cukrzykami lub nie stosują diety keto) lub waporyzacja CBD w formie Pena CBD. Błyskawiczne wchłanianie poprzez błonę śluzową jamy ustnej lub płuca sprawia, że fitokannabinoidy mogą skutecznie przerwać atak, skrócić go lub ułatwić powrót do spokoju.

pola kmiecik

Autorka: Pola Kmiecik

Certyfikowana terapeutka konopna. Specjalistka ds. komunikacji i marketingu, współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Max Hemp®. Redaktorka naczelna czasopisma „Medyczna marihuana w teorii i praktyce”. Współtwórczyni programów edukacyjnych Max Hemp® (szkolenia). Twórczyni publikacji merytorycznych i opracowań dydaktycznych. Wykładowczyni na kierunku „Biznes konopny” – studia podyplomowe na UE we Wrocławiu. Prywatnie zapalona ogrodniczka, entuzjastka neurobiologii, filozofii i psychologii, psia i kocia mama, fanka dobrej literatury i jazzu oraz siostra Maxa.

wiedza

Sprawdź te artykuły

CBD a zdrowie psychicznedobrostan

Wpływ CBD na zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne stanowi fundamentalny aspekt naszego ogólnego dobrostanu, wpływając nie tylko na nasze codzienne funkcjonowanie, ale także na nasze relacje, osiągnięcia życiowe i ogólną jakość życia. W tym kontekście coraz większą uwagę przyciąga potencjalne wsparcie, jakie może zapewnić CBD
CBD dla zdrowia kobietyCBD

CBD a zdrowie kobiety

Na skróty CBD dla zdrowia kobiet – to tylko moda?Nic bardziej mylnego! Choć konopie faktycznie w ostatnich latach zyskują na popularności, kwestia ich użycia przez kobiety do kontroli rozmaitych dolegliwości nie …
Share
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.
do góry