Witamina D3 a COVID19

d3 covid

Wyższy poziom witaminy D jest przyczynowo związany z niższym ryzykiem zachorowalności na COVID19, ostrego przebiegu choroby i zgonu. Dowody na to stwierdzenie wciąż nabierają wartości. W niniejszym krótkim raporcie przedstawiono zarys stanu wiedzy na początek czerwca 2020r. i podano odsyłacze do niektórych kluczowych materiałów bibliograficznych.

Na wstępie należy zauważyć, że akceptacja roli suplementacji witaminy D prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta bez wystarczającej liczby opublikowanych raportów ukazujących, że kontrolowane badania suplementacji witaminy D wykonywane na losowej próbie pacjentów znacznie zmniejszają częstotliwość występowania lub zgon z powodu COVID19. Kilka takich prób i badań obserwacyjnych dotyczących suplementacji witaminy D oraz wpływu na częstotliwość występowania COVID19 wraz z wynikiem choroby jest na etapie planowania lub też jest w toku. Oczywistymi grupami do zbadania są osoby najbardziej zagrożone: ludzie o ciemnej karnacji zamieszkujący północne szerokości geograficzne, ludzie przebywający w domach pomocy lub placówkach opieki zdrowotnej, więźniowie, pracownicy fabryk (np. zakładów pakowania mięsa w USA) czy też pracownicy służby zdrowia. Głównym problemem jednak jest to, że władze postrzegają witaminę D jako zagrożenie dla własnych dochodów i zysku, więc zręcznie używają dezinformacji, aby stłumić wypływ pozytywnych informacji na temat witaminy D. [1]

W przeglądzie opublikowanym na początku kwietnia zaproponowano suplementację witaminy D w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na COVID19. Zidentyfikowano dwa mechanizmy:

  1. zmniejszenie przeżywalności i replikacji wirusów poprzez stymulowane witaminą D uwalnianie katelicydyny oraz defensyn;
  2. zmniejszenie ryzyka wystąpienia burzy cytokinowej poprzez zmniejszenie produkcji cytokin prozapalnych. [2]

Odniesiono się również do odkrycia, że suplementacja witaminy D zmniejsza ryzyko ostrych infekcji dróg oddechowych, co wykazano w kontrolowanych badaniach przeprowadzanych na losowej próbie pacjentów. [3] Zalecono, aby suplementacja witaminy D miała na celu zwiększenie poziomu 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] w surowicy do 40-60 ng/ml (100-150 nmol/L), co wymagałoby dziennych dawek witaminy D3 wynoszących od 4000 do 5000 IU. Należałoby również uzupełniać magnez w ilości około 400 mg dziennie z uwagi na to, że konwersja witaminy D do rozmaitych metabolitów wymaga obecności magnezu. Zalecenie to opierało się na wynikach badań obserwacyjnych dotyczących choroby grypopodobnej – na przykładzie badania przeprowadzonego przez instytut GrassRootsHealth.net. [4]

Niedawno zasugerowano, że osoby, które dotąd nie stosowały suplementacji witaminy D powinny rozpocząć suplementację dużą dawką witaminy D w bolusie, wynoszącą kilkaset tysięcy IU w ciągu jednego do dwóch tygodni. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż bez bolusa organizm potrzebowałby kilku miesięcy, aby osiągnąć optymalny poziom. [5] Nadmieniono ponadto, że chociaż suplementacja witaminy D może powstrzymać rozwój choroby COVID19 na początku zaobserwowania jej objawów to prawdopodobnie nie byłaby zbyt przydatna po wystąpieniu uszkodzenia płuc i narządów wewnętrznych w późniejszym stadium ostrego przebiegu. Przedstawiono również dowody ukazujące, że niedobór witaminy D wyjaśnia przyczyny o wiele wyższych wskaźników zachorowań i śmiertelności wśród czarnoskórej i azjatyckiej mniejszości etnicznej zamieszkującej Anglię. [6]

Cytaty z pokrewnych publikacji

Spośród 212 przypadków COVID19 większość miała wynik kliniczny w normie. Średni poziom witaminy 25(OH)D w surowicy wynosił 23,8 ng/ml. Poziom witaminy 25(OH)D w surowicy był najniższy w przypadkach krytycznych a najwyższy w przypadkach łagodnych. Poziomy witaminy 25(OH)D w surowicy miały istotne znaczenie statystyczne wśród wyników klinicznych.

– M.M. Alipio
 „Suplementacja witaminy D może potencjalnie poprawić wyniki kliniczne pacjentów zarażonych koronawirusem SARS COV2 (COVID19)”
publikacja z dnia 9 kwietnia 2020r.

U wielu pacjentów zakażonych wirusem SARS COV2 rozwija się zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który może prowadzić do wielonarządowych uszkodzeń. Objawy te są związane z zespołem burzy cytokinowej. Celem tego pisma jest zwrócenie uwagi na 5 kluczowych punktów, w których witamina D może mieć działanie ochronne i terapeutyczne w walce z COVID19. Właśnie dlatego witamina D może zapobiegać uszkodzeniom wielonarządowym wywołanym chorobą COVID19.

– M.M. Alipio
 Witamina D może zapobiegać wielonarządowym uszkodzeniom spowodowanym infekcją SARS COV2”
publikacja z dnia 25 maja 2020r. 

U wielu pacjentów zakażonych wirusem SARS COV2 rozwija się zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który może prowadzić do wielonarządowych uszkodzeń. Objawy te są związane z zespołem burzy cytokinowej. Celem tego pisma jest zwrócenie uwagi na 5 kluczowych punktów, w których witamina D może mieć działanie ochronne i terapeutyczne w walce z COVID19. Właśnie dlatego witamina D może zapobiegać uszkodzeniom wielonarządowym wywołanym chorobą COVID19.

– M.M. Alipio
 Witamina D może zapobiegać wielonarządowym uszkodzeniom spowodowanym infekcją SARS COV2”
publikacja z dnia 25 maja 2020r. 

 

witamina d3

Kluczowe znaczenie teraz ma terminowe wdrożenie programów suplementacji witaminy D na całym świecie. Priorytet należy przyznać ludziom z grup najwyższego ryzyka, w tym osobom starszym, unieruchomionym, niewychodzącym z domu, czarnoskórej i azjatyckiej mniejszości etnicznej oraz pracownikom służby zdrowia. Odpowiedni poziom witaminy D w całej populacji może zapobiec sezonowym epidemiom chorób układu oddechowego, zmniejszyć naszą zależność od rozwiązań farmaceutycznych, zmniejszyć liczbę hospitalizacji, a tym samym znacznie obniżyć koszty opieki zdrowotnej, jednocześnie znacząco poprawiając jakość życia.

Davies, A.R. Garami, J. Byers
 „Dowody potwierdzające model przyczynowy wiążący witaminę D z wynikami COVID19”
publikacja z dnia 1 maja, zaktualizowana 3 czerwca 2020r.

Bibliografia:

  • W.B. Grant (artykuł z 2018r.) „Korporacje farmaceutyczne opóźniają uznanie witaminy D stosując politykę dezinformacji”, publikacja w serwisie informacyjnym medycyny ortomolekularnej z dnia 1 października 2018 r. (Vitamin D acceptance delayed by Big Pharma following the Disinformation Playbook. Orthomolecular Medicine News Service). Źródło: http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n22.shtml
  • W.B. Grant, H. Lahore, S.L. McDonnell wspólnie z innymi autorami (artykuł z 2020r) „Dowód na to, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowań i zgonów z powodu grypy oraz COVID19”, publikacja w czasopiśmie „Nutrients” z dnia 2 kwietnia 2020. (Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths). Nutrients 12, 988. Źródło: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/988
  • A.R. Martineau, D.A. Jolliffe, L. Greenberg wspólnie z innymi autorami (artykuł z 2017r.) „Suplementacja witaminy D w celu zapobiegania ostrym infekcjom dróg oddechowych. Systematyczny przegląd i metaanaliza danych poszczególnych uczestników badania”, publikacja w czasopiśmie „British Medical Journal”. (Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data). BMJ 2017; 356:i6583. Źródło: https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583
  • W.B. Grant, H. Lahore, S.L. McDonnell wspólnie z innymi autorami (artykuł z 2020r) „Suplementacja witaminy D może zapobiegać i leczyć infekcje grypy, koronawirusa i zapalenia płuc”, publikacja w przedruku czasopisma „Nutrients” z dnia 14 marca 2020. (Vitamin D Supplementation Could Prevent and Treat Influenza, Coronavirus, and Pneumonia Infections). Nutrients preprint. Źródło: https://www.preprints.org/manuscript/202003.0235/v1
  • W.B. Grant, C.A. Baggerly, H. Lahore (artykuł z 2020r) „Odpowiedź na uwagi dotyczące dowodu na to, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowań i zgonów z powodu grypy oraz COVID19”, publikacja w czasopiśmie „Nutrients” z dnia 1 czerwca 2020. (Response to Comments Regarding „Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths”). Nutrients 12 (6), 1620. Źródło: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1620
  • W.B. Grant, B.J. Boucher (artykuł z 2020r) „Niedobór witaminy D wynikający z pigmentacji skóry i odmiennej diety jako wyjaśnienie o wiele wyższych wskaźników zachorowań na COVID19 wśród czarnoskórej i azjatyckiej mniejszości etnicznej zamieszkującej Anglię”, komentarze w czasopiśmie „British Medical Journal” z dnia 6 czerwca 2020. (Vitamin D deficiency due to skin pigmentation and diet may explain much of the higher rates of COVID-19 among BAME in England). BMJ comments. Źródło: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1548/rr-22
Share
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.
do góry