Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem http://Sklep.maxhemp.pl prowadzony jest przez firmę: MG Hemp Marek Gudaniec, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Oława, pod numerem ewidencyjnym 2193, NIP: 898-119-91-45, REGON 932148451, z siedzibą przy ulicy Wierzbowej 4 w Stanowicach.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

 

Regulamin sklepu:


I. Prezentacja produktów

 1. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 2. Wszystkie informacje tekstowe, rysunki, schematy oraz zdjęcia produktów znajdujące się w e-Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody e-Sklepu.
 3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.
 4. Strona Sklep.drhemp.pl chroniona jest prawem autorskim.
 5. e-Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane pozbawione były błędów.


II. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej e-Sklepu podawane są jako ceny Brutto (zawierające podatek VAT).
 2. Walutą domyślną dla e-Sklepu jest polski złoty.
 3. e-Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania do nich zmian.
 4. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia w e-Sklepie oznacza bezwarunkową akceptację poniższego regulaminu.
 2. e-Sklep jest czynny 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia mogą być składane poprzez sklep internetowy oraz telefon.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia przez e-Sklep.
 5. Zamawiający, przesyłając do e-Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z e-Sklepem. Wysłane przez e-Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. e-Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 6. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest automatycznie przez system poprzez przesłanie powiadomienia na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 7. e-Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić.
 8. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, e-Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez e-Sklep.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie e-Sklepu.


IV. Zmiany w zamówieniach

 1. Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu, w którym zamówienie uzyska status "przyjęte do realizacji".
 2. Zamawiający ma prawo do anulowania złożonego zamówienia, jednak nie później niż do końca dnia, w którym zamówienie to zostało złożone.
 3. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Obsługą e-Sklepu mailowo lub telefonicznie.


V. Czas realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania towaru Zamawiającemu.
 2. Uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. W przypadku towaru fizycznego za moment przekazania towaru Zamawiającemu uznaje się przekazanie paczki z e-Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1-2 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
 5. Zalogowanie do e-Sklepu pozwala Zamawiającemu śledzenie statusu złożonych zamówień.
 6. e-Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawach spowodowane przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
 7. W uzasadnionych przypadkach czas dostawy może ulec zmianie.
 8. Towar wysyłany jest na wskazany przez Zamawiającego adres.
 9. Każde zamówienie składane poprzez e-Sklep jest weryfikowane, w celu wyeliminowania potencjalnych błędów.
 10. Jeśli w zamówieniu pojawią się błędy, są one weryfikowane i po akceptacji Zamawiającego, zamówienie jest realizowane.
 11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności przewoźnika realizującego dostawę, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do e-Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.


VI. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Do każdego zamówienia dostarczany jest dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT.
 2. Faktura Pro Forma powstaje automatycznie, w celach płatniczych, i jest dostępna w menu "moje konto".
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez e-Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji płatności - po wpłynięciu wpłaty na konto e-Sklepu.
 4. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem e-Sklepu.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • Faktura Pro Forma - przedpłata na konto bankowe za zamówiony towar
 • Przelew bankowy - z odroczonym terminem płatności
 • Płatności elektroniczne on-line
 • Płatność kartą

 


VII. Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane w e-Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszystkie towary oferowane w e-Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie towary oferowane przez e-Sklep są fabrycznie nowe i są objęte standardową gwarancją producenta.
 4. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez e-Sklep nieodpłatnie.
 6. Wybór sposobu usunięcia wady, po uprzedniej konsultacji z producentem, należy do e-Sklepu.
 7. Usunięcie wady może nastąpić poprzez naprawę lub wymianę produktu w całości.
 8. Gwarancja obejmuje usterki produktu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji (zgodnej z zaleceniami producenta) lub spowodowane defektami produkcyjnymi.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, zgłaszający ją Klient zostanie obciążony kosztami prowadzonych czynności serwisowych.
 10. Przesyłki wysyłane do e-Sklepu należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru.
 11. e-Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 12. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 13. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej,
 • uszkodzenia elementów powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania,
 • uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
 • uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej obsługi i eksploatacji

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Jest to możliwe tylko wtedy gdy produkt nie był używany, aktywowany, kopiowany ani zniszczony.


IX. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w e-Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-Sklepu.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez e-Sklep danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz polepszenia świadczonych przez e-Sklep usług.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez e-Sklep.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Klienci e-Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 7. Treści i opinie, wyrażane w e-Sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.


X. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą MG Hemp Marek Gudaniec
 2. Towary prezentowane na stronach www e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie e-Sklepu.
 4. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 7. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.11.2015 roku.
 10. e-Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 11. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronach e-Sklepu tj. http://Sklep.maxhemp.pl
 12. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl