CBD dla psa – czy warto stosować?

Potencjał terapeutyczny konopi jest coraz szerzej wykorzystywany w leczeniu ludzi. Jak jednak wygląda zastosowanie fitokannabinoidów u zwierząt? Jakich efektów możemy się spodziewać i czy warto sięgnąć po CBD dla psa?  Ilość badań naukowych opisujących działanie konopi w dziedzinie weterynarii nie jest aż tak imponująca, jak w przypadku medycyny ludzkiej, niemniej jednak wyniki są równie obiecujące. Funkcjonowanie układu endokannabinoidowego u zwierząt jest niezwykle zbliżone do ludzkiego.  Podobnie jak ludzie, zwierzęta również posiadają dwa rodzaje receptorów endokannabinoidowych – CB1 oraz CB2. Ekspresja receptora CB1 jest najbardziej nasilona w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, natomiast ekspresja receptora CB2 koncentruje się na tkankach obwodowych oraz komórkach układu immunologicznego. W porównaniu do ludzi, zwierzęta mają jednak zdecydowanie więcej receptorów zlokalizowanych w obrębie mózgu. Skutkuje to ich znacznie wiekszą wrażliwością na działanie fitokannabinoidów, w tym również na efekty psychoaktywne powodowane przez THC. Efekt ten jest potęgowany przez fakt, że wszystkie fitokannabinoidy są lipofilne i z łatwością przenikają przez barierę krew-mózg. Choć nie ma przypadków śmiertelnych, to zatrucia zwierząt po zażyciu THC (np. przez przypadkowe zjedzenie masła konopnego lub infuzowanych THC słodyczy, popularnych w krajach z legalnym dostępem do produktów konopnych zawierających tę psychoaktywną komponentę) wymagają później długotrwałego leczenia. W większości fitokannabinoidy metabolizowane są w wątrobie i ulegają recyrkulacji jelitowo-wątrobowej. Niewielka ich część jest natomiast wydalana z moczem. Możliwości wykorzystania konopi dla zdrowia czworonożnych pupili są bardzo szerokie. Badania naukowe koncentrują się przede wszystkim na kannabidiolu (CBD) i jego działaniu przeciwdrgawkowym oraz uspokajającym, jednak bardzo dobre efekty skutkują coraz większym zainteresowaniem środowiska weterynaryjnego w jego zastosowaniu zarówno w terapiach przewlekłych, jak i podawaniu doraźnym.  CBD dla psa

CBD dla psa: padaczka u psów

W jednym z badań, przeprowadzonym na grupie 26 psów, sprawdzano potencjał przeciwdrgawkowy CBD. W tym celu podawano psom kannabidiol w dawce 2,5 mg/kg masy ciała 2 razy dziennie przez 12 tygodni, w formie doustnej. Wszystkie psy zostały przebadane w kierunku innych chorób mogących powodować napady, miały prawidłowe wyniki morfologiczne i biochemiczne z krwi, stosowały co najmniej 1 lek, po którym nie uzyskano efektów oraz miały min. 2 napady w miesiącu przez min. 16 tygodni. Ponadto każdy z nich miał we krwi terapeutyczne stężenia fenobarbitalu lub bromku potasu. Po 12 tygodniach z zastosowaniem CBD w wyżej określonej dawce zaobserwowano znaczący spadek częstotliwości napadów oraz sumaryczne lepsze samopoczucie psów w stosunku do grupy psów, którym podawano placebo. 

CBD dla psa: chore stawy

Choroby zwyrodnieniowe stawów są bardzo częstym schorzeniem występującym u psów, szczególnie dużych ras. Głównymi lekami, które stosuje się w celu uśmierzenia bólu są NLPZ. Powodują one jednak szereg działań niepożądanych, przede wszystkim pogorszenie funkcji nerek  (wzrost stężenia kreatyniny w badaniach laboratoryjnych) oraz zaburzenia ze strony układu pokarmowego. W celu poprawy jakości życia badanych psów włączono im do codziennej terapii CBD w dawce 2 mg/kg masy ciała co 12 h przez miesiąc. Po tym czasie zauważono znaczące zwiększenie aktywności domowej, polepszenie komfortu życia oraz obiektywne zmniejszenie bólu (do oceny zastosowane zostały specjalistyczne skale). Inne efekty, które były zauważalne to zmniejszenie lęku, fobii, problemów z układem pokarmowym oraz świądu. Co ważne – nie zaobserwowano żadnej zmiany w funkcjonowaniu nerek (brak wzrostu kreatyniny). Ponadto nie dostrzeżono działań ubocznych konopi ani w zakresie zachowania, ani w wynikach. Inne badania pokazało możliwość zmniejszenia dawek stosowanych leków, minimalizując nasilenie i częstość działań niepożądanych. 

CBD dla psa: problemy behawioralne

Najbardziej rozpowszechnionym problemem u psów jest ich lęk – zarówno separacyjny, jak i przed jazdą samochodem. Stany lękowe u psów to poważny problem behawioralny, ale mający wpływ nie tylko na samopoczucie zwierzęcia, a również na jego zdrowie w ujęciu długoterminowym. W każdej z tych sytuacji stężenie kortyzolu w organizmie zwierzęcia drastycznie rośnie. Duża powtarzalność takich sytuacji powoduje szereg niekorzystnych działań na zdrowie i samopoczucie czworonoga. W tym celu przeprowadzono badanie, w którym psy miały jechać samochodem lub były poddane testowi separacyjnemu. Część z nich otrzymała jednorazowo 4 mg/kg masy ciała CBD na 2 godziny przed wydarzeniem, pozostałe zaś dostawały placebo. Wyniki były nadzwyczaj zadowalające: u psów, które jechały samochodem po zażyciu CBD zauważono zdecydowanie mniejszy smutek, były one bardziej zrelaksowane i łatwiej zniosły podróż. Badania laboratoryjne również potwierdziły te obserwacje – stężenie kortyzolu w osoczu psów wspomaganych kannabidiolem było znacznie mniejsze niż w grupie placebo. Podobny efekt uzyskano u psów poddanych testowi separacyjnemu. W tym przypadku jednorazowe podanie CBD skutkowało mniejszym stresem, smutkiem i napięciem u badanych psów. Ponadto psy te były bardziej skore do eksploracji, zauważono u nich mniej zachowań siedzących, w pomieszczeniu przemieszczały się dalej. Dodatkowo zauważono mniej skomlenia. W innym podobnym badaniu po około 45 dniach stosowania CBD zaobserwowano redukcję zachowań agresywnych u psów wykazujących taki problem behawioralny, jakim jest agresja.

CBD dla psa: choroby autoimmunologiczne

Niezwykle trudnym do leczenia problem u psów są choroby autoimmunologiczne. Wykazano, że receptory CB2 ulegają wzmożonej ekspresji w stanach zapalnych ośrodkowego układu nerwowego i tkanek obwodowych. W jednym z doświadczalnych badań wykazano, że u myszy pozbawionych receptorów endokannabinoidowych wystąpiła zdecydowanie większa reakcja zapalna niż u tych, które te receptory posiadały. Wniosek jaki płynął z tego badania był taki, że układ endokannabinoidowy pełni funkcje ochronną w alergiach kontaktowych, wpływa na zmniejszenie odczynu alergicznego oraz świądu.  Głównymi objawami w atopowym zapaleniu skóry, z którymi borykają psy i ich właściciele jest świąd, osłabienie sierści i jej wypadanie, a także miejscowe zgrubienie skóry. W jednym z badań zastosowano kannabidiol w dawce od 0,14 do 1,43 mg/kg/dobę 2 razy dzienne. Po około 2 tygodniach właściciele zauważyli znaczne zmniejszenie świądu, ponadto objawy lichenizacji w okolicach małżowin usznych i krocza od brzusznej strony ogona uległy poprawie. Wyniki te zostały potwierdzone przez weterynarzy za pomocą obiektywnych skal specjalistycznych do oceny świądu. Badanie to wykazało również możliwość zmniejszenia dawki dotychczas stosowanych leków przy jednoczesnym zwiększeniu ich skuteczności. 

CBD dla psa: podsumowanie

Suplementacja psów z użyciem preparatów z CBD może być wskazana zarówno w przypadku stanów przewlekłych, jak i doraźnie. Istnieją coraz bardziej liczne doniesienia naukowe potwierdzające pozytywny wpływ ekstraktów z konopi na zdrowie psa i innych zwierząt domowych. Niestety nauka nie nadąża za doświadczeniem, dlatego można natknąć się na większą ilość anegdotycznych historii właścicieli zwierząt lub lekarzy weterynarii niż konkretnych badań naukowych. Podobnie jak w przypadku doboru preparatów z CBD dla ludzi, wybierając produkt dla zwierząt kluczowym aspektem jest jego jakość. Warto unikać wątpliwej jakości produktów niewiadomego pochodzenia, wybierać produkty tworzone w specjalistycznych laboratoriach, z bogatym składem, posiadające pełną certyfikację potwierdzającą skład ilościowy i jakościowy produktu, a także udać się po poradę do lekarza weterynarii lub doświadczonego terapeuty konopnego, który posiada doświadczenie w stosowaniu CBD u zwierząt domowych.    Opracowanie: Rozalia Piwko  
Share
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.
do góry